Taalopgave 5

Opgave 1.
Welk woord zegt het meest over de betekenis van: huichelen? 
 A- huilen
 B- doen alsof
 C- stimuleren
 D- giegelen
Opgave 2
Welk woord is het tegengestelde van: chronisch (als bij een ziekte)? 
 A- kortstondig
 B- landurig
 C- ernstig
 D- vervelend
Opgave 3
Hij praat in dialect, hij is moeilijk te verstaan. Wat betekent dialect?
 A- wartaal
 B- kwartaal
 C- onverstaanbare taal
 D- streektaal
Opgave 4
Wat is een ander woord voor: corruptie?
 A- belemmeren
 B- het eerlijk omgaan met iets 
 C- omkoopbaarheid
 D- het kopen van iets
Opgave 5
Beter een half ei dan een lege dop betekent:
1- beter iets dan helemaal niets
2- je moet ergens tevreden mee zijn

 A- alleen 2 is goed
 B- 1 en 2 zijn beide goed
 C- alleen 1 is goed