Opgave 2

 

Lees eerst de brief:

Amsterdam, 1 maart 2010
Aan de ouders van de leerlingen van groep 8
Betreft: adviesgesprek

Geachte ouders,

Het is bijna zover! Uw kind gaat na de schoolvakantie naar het voortgezet onderwijs.
Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor het adviesgesprek met de leerkracht van uw kind.
Dit gesprek vindt plaats op donderdag 7 maart 2010 om 19.30 op onze school.
In dit gesprek bespreken we de uitslag van de Cito-toets en het advies van onze school voor het vervolgonderwijs van uw kind.
Vanzelfsprekend mag uw kind ook meekomen naar dit gesprek.
Wit u onderstaand strookje invullen en aan uw kind mee naar school geven?
Het strookje moet uiterlijk vrijdag 1 maart worden ingeleverd.

Met vriendelijke groeten,

Jan Jansen 
Directeur basisschool

 

opgave 1.
 
Waar gaat de brief over?

 A- over het rapport
 B- over het adviesgesprek
 C- over rekenen
opgave 2.
 
Wanneer is het gesprek?

 A- 1 maart 2010
 B- 20 februari 2010
 C- 7 maart 2010
opgave 3.
 
Wat moet u doen?

 A- het strookje invullen
 B- een brief schrijven
 C- opbellen naar de leerkracht