opgave 4

 

opgave 1.
Waar in Nederland is deze foto gemaakt?
wereldorientatie04_opgave01_plaatje_01 wereldorientatie04_opgave01_plaatje_02
 A- A
 B- B
 C- C
opgave 2.
Het evenwichtsorgaan verzamelt informatie over beweging en balans.
Waar zit het evenwichtsorgaan?
wereldorientatie04_opgave02_plaatje_01 wereldorientatie04_opgave02_plaatje_02 wereldorientatie04_opgave02_plaatje_03 
 A- in de hersenen.
 B- in het oog.
 C- in het oor.
opgave 3.
De Afsluitdijk is een belangrijke waterkering en verkeersweg in Nederland.
De waterkering sluit het IJsselmeer af van de Waddenzee.
wereldorientatie04_opgave03_plaatje_01
Wat is de lengte van de afsluitdijk?
 A- 1 kilometer
 B- 3 kilometer
 C- 30 kilometer