opgave 3

 

Pieter wil heel graag een spelcomputer, hij ziet in de stad de volgende aanbieding. Normaal kost deze 150 euro, wat is zijn korting in euro's?

rekenopgave03_opgave01_plaatje_01

 A- € 22
 B- € 22.50
 C- € 172.50
 D- € 135
Opdracht 2.
Floor en Joosje gaan samen uit. Floor betaalt het drinken: € 5,–.
Joosje betaalt het eten: € 15,–.
Ze willen de kosten samen delen.
Hoeveel moet Floor aan Joosje betalen?
 A- € 5
 B- € 10
 C- € 12,50
 D- € 20
Opdracht 3.
Eva koopt vis op de markt. De vis weegt ongeveer anderhalve kilo.
Ze moet € 12,05 betalen.
Hoeveel kost de vis dan ongeveer per kilo?
 A € 4
 B € 8
 C € 10
 D € 18
Opdracht 4.
De puzzel van oma en opa heeft 2500 stukjes.
Ze hebben 750 stukjes gelegd.
Welk deel van de puzzel is dan klaar?
 A– 3/100
 B- 3/5
 C- 1/3
 D- 3/10
Opdracht 5.
Chantal en Sjoerd plukken 50 kg kersen.
Ze doen de kersen in bakjes van 250 gram.
Hoeveel bakjes van 250 gram kunnen ze in totaal vullen?
 A- 5
 B- 20
 C- 200
 D- 2000